Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan

Peribahasa Bahasa Arab


Temannmu ialah orang yang menangiskanmu (membuatmu menangis) bukan orang yang membuatmu tertawa
Kosakata hari ini


sya'run 'iirotun
rambut palsu

ar-rokyu al-'aammu
pendapat umum

masyruu'un namuudzajiyyun
proyek percontohan