Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Barang siapa berhati-hati niscaya mendapatkan apa-apa yang ia cita-citakan