Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan.