Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Temannmu ialah orang yang menangiskanmu (membuatmu menangis) bukan orang yang membuatmu tertawa