Contoh:
angka 2015 akan menghasilkan
Peribahasa Bahasa Arab


Berlemah lembut kepada orang yang lemah itu, adalah suatu perangai orang yang mulia (terhormat)