Tentang Qaamus

Qaamus.com adalah aplikasi web Kamus Bahasa Arab online yang bisa digunakan secara gratis, kamus ini bisa menterjemahkan Indonesia - Arab dan dilengkapi dengan harokat dan juga cara membaca dalam bahasa Indonesia.

Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Untuk memperjelas kadang kala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus. Biasanya hal ini terdapat dalam kamus bahasa Perancis.

Kata kamus diserap dari bahasa Arab qamus (), dengan bentuk jamaknya qawamis. Kata Arab itu sendiri berasal dari kata Yunani okeanos yang berarti 'samudra'. Sejarah kata itu jelas memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata kamus, yaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Dewasa ini kamus merupakan khazanah yang memuat perbendaharaan kata suatu bahasa, yang secara ideal tidak terbatas jumlahnya.


Akses Qaamus tanpa iklan klik disini
Peribahasa Bahasa Arab


Barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia

Jebakan Perangkap Kecoa | Lem Kecoak Cicak Rumah